Komunikat – COVID-19
Print This Post
czytaj

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że na bieżąco monitorujemy sytuację związaną z epidemią COVID-19 i już od początku marca wdrożyliśmy restrykcyjne środki bezpieczeństwa zalecane przez WHO i polskie instytucje państwowe. Celem tych działań jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz naszym klientom w czasie dostaw. Wdrożone środki i zasady...

Komunikat – COVID-19