Aktualności

Komunikat – COVID-19

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że na bieżąco monitorujemy sytuację związaną z epidemią COVID-19 i już od początku marca wdrożyliśmy restrykcyjne środki bezpieczeństwa zalecane przez WHO i polskie instytucje państwowe. Celem tych działań jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz naszym klientom w czasie dostaw. Wdrożone środki i zasady bezpieczeństwa nie wpływają jednak na nasze zdolności operacyjne.
Pracujemy zgodnie z planem produkcyjnym, na bieżąco realizujemy wszystkie zamówienia, a także jesteśmy przygotowani na przyszłe Państwa potrzeby zamówieniowe.
W razie potrzeby jesteśmy przygotowani do pracy zmianowej, a w przypadku pracowników biurowych również do pracy zdalnej.
Dostawy okien i drzwi, jak zwykle realizowane u nas w większości w oparciu o własny transport, przebiegają bez zakłóceń.

Dzięki naszej wieloletniej polityce finansowej opierającej się m.in. na braku obciążeń kredytowych i rozliczeniach przedpłatowych i gotówkowych z naszymi odbiorcami, jesteśmy przygotowani na ewentualne kolejne działania związane ze spadkiem koniunktury.